Copy of COF_logo_nega.png

DEEP DIVE -KESKUSTELUT JA ESITYKSET

DEEP DIVE - KESKUSTELUT OVAT 30 MINUUTIN KESKUSTELUJA TAI ESITYKSIÄ JOTKA KÄYDÄÄN ERILLISISSÄ VIRTUAALIHUONEISSA TAPAHTUMA-ALUSTALLA. PAIKKOJA ON RAJOITETUSTI JA ILMOITTAUTUMINEN TEHDÄÄN ALUSTALLA. 

YHDESSÄOHJAUTUVUUS TÄNÄÄN JA HUOMENNA

Sari Palenius, Director, Advisory, Insight and Leadership Services, ACCOUNTOR

Sari Leskinen, Senior Consultant, ACCOUNTOR

Voisiko itseohjautuvuuden lisääminen olla avain vastuunottoon? Miten yhdessäohjautuvuutta voisi lähteä lisäämään ja tekemään näkyväksi? Kuinka yhdessäohjautuvuus muodostaa yrityskulttuuria? Keskustellaan siitä miten yhdessäohjautuvuus voi hyvin toteutuneena tuoda selkeyttä ja innostusta työhön.

ALGORITMEILLA KIINNI POIKKEAMIIN TALOUSDATASSA

Visa Linkiö, Data Scientist, INTITO

Juho Kolmonen, Performance Management Expert, INTITO

Joudutko käymään manuaalisesti läpi suuria määriä dataa? Tehtäväsi tuntuu varmaan varsin turhauttavalta. Algoritmien avulla poikkeamat datasta löytyvät automaattisesti ja asiantuntijoiden aikaa säästyy niiden analysointiin ja mahdollisesti tarvittavien toimenpiteiden tekemiseen.

 

Vedämme tilaisuuden alussa lyhyen demon valtion ostolaskujen tarkastamisesta. Demossa algoritmi etsii datasta poikkeamia ja asiantuntija porautuu niiden syihin. Tämän jälkeen avataan keskustelu algoritmien tarjoamista mahdollisuuksista taloudensuunnittelussa.

LEARN HOW HOIST FINANCE IMPLEMENTED MULTIPLE SOLUTIONS WITH ONE SINGLE APPLICATION THANKS TO THE OneStream Intelligent Finance Platform

Simone Mantovani, Senior Solution Consultant, OneStream

Markus Hultsten, Regional Sales Director Nordics, OneStream

Hear first-hand how OneStream helped Hoist Finance to move away from time-consuming number crunching to real controlling

 • OneStream’s added value to Budgeting and Forecast processes explained

 • How Hoist Finance is leveraging the same OneStream solution for Actuals, Reporting and Analysis?

DIGITYÖNTEKIJÄ TULI TALOON - MITEN MUUTTUU JOHTAMINEN?

Jaana Komulainen, Senior Advisor, Kasvun vauhdittaja, AZETS

Joanna Reimari, Senior Consultant, AZETS

 • Automatisaatio, robotisaatio ja IoT tuovat tehokkuutta, mutta miten varmistetaan työn vaikuttavuus?

 •  Miten työn murros vaikuttaa operatiiviseen ja strategisen johtamiseen?

 • Yritysvastuu uuden työn aikakaudella.

MANAGING ENTERPRISE PERFORMANCE HOLISTICALLY - INTEGRATION OF DEMAND, SUPPLY AND FINANCIALS IN PLANNING AND FORECASTING

Pekka Pykäläinen, Principal Solution Advisor, ORACLE

 • How to combine demand and supply planning together with financial budgeting and forecasting?

 • How to share the same source of truth, avoid suboptimization and operationalize plans into actions looping back to planning?

 • Avoid bottlenecks in managing several sources of information into planning process, and looping back to processes and transactions

 • Role of common Master Data and coherent data model

KESKISUUREN YRITYKSEN OSTOLASKUPROSESSIN DIGITALISOIMINEN KANSAINVÄLISESTI

Jarno Lehikoinen, Director, Sales & Marketing, HEEROS

Henri Liuska, Director, Products, HEEROS

 • Sopivan kumppanin valinta

 • Onnistunut käyttöönottoprojekti

 • Sähköisyydestä ja automaatiosta saavutetut hyödyt

LIIKETOIMINNAN LÄPINÄKYVYYS TALOUSHALLINNOSSA TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA

Sami Peltonen, Vice President, Purchase to Pay Solutions, BASWARE

 • Liiketoiminnan näkymiä sumentavat taloudellinen epävarmuus ja asiakkaitten kasvava krittisyys. Entistä useammat asiakkaat haluavat paremman näkyvyyden ostamiinsa tuotteisiin, niiden valmistusprosesseihin sekä hankintojensa eettisiin ja ympäristövaikutuksiin. Myös yritykset haluavat samanlaista läpinäkyvyyttä omiin liiketoimintaprosesseihinsa voidakseen edistää kustannussäästöjä, brändin mainetta, toiminnan tehokkuutta ja työntekijöiden sitoutumista. Liiketoiminnan läpinäkyvyyden kehittäminen on keskeisen tärkeä osa liiketoiminnan johtamista.

      Keskustellaan mm. seuraavista aiheista:

 • Data ennustamisen ja vastuullisen päätöksenteon tueksi: mitä dataa kerätään, miten sitä analysoidaan ja hyödynnetään liiketoiminnan päätöksenteon tukena?

 • Miten hankinnan ja taloushallinnon yhteistyötä tulisi kehittää paremman läpinäkyvyyden saavuttamiseksi? Millaista yhteistyö on teidän yrityksessänne?

 • Tekoälyn käytön mahdollisuudet hankinnasta maksuun -prosessissa.