Search
  • .

Millaisia puutteita suomalaisyritykset näkevät kannustin- ja palkitsemismalleissaan?

Updated: Apr 24

Author: Henki-Fennia


Selvitimme Kannustinjärjestelmät kasvuyrityksissä -tutkimuksessamme palkitsemisen käytäntöjä, joiden avulla yritykset pyrkivät saavuttamaan hyvän tuloksen ja kasvutavoitteensa. Vastaukset paljastivat, että:

  • Palkitseminen on suomalaisyrityksissä lyhytjänteistä. Kasvu- tai tulostavoitteita mitataan yleisimmin enintään yhden vuoden ajalta.

  • Kuusi kymmenestä vastanneesta kokee yrityksessään olevan tarvetta avainhenkilöiden palkitsemisjärjestelmien kehittämisessä.

  • Avainhenkilöiden pitkäjänteisen sitouttamisen vaikeus ja tavoitteiden suppeus ovat suomalaisyritysten palkisemismallien yleisiä puutteita.

Tutkimuksessa kysyimme myös, millaisiin haasteisiin yritykset ovat törmänneet nykyisten palkisemisohjelmiensa kanssa. Tässä muutamia kommentteja:

Palkitsemismallin pitäisi kannustaa oma-aloitteiseen osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Monet mallit mittaavat koko yrityksen tulosta ja siksi henkilökohtaisen suorituksen osuus ja merkitys jää monesti liian vähäiseksi.


Vaihtoehtoja rahabonuksille ei tunneta. Rahallinen bonus on selvästi yleisin tapa palkita ja kannustaa työntekijöitä. Neljännes kyselyyn vastanneista yrityksistä käyttää osana kannustinjärjestelmiään vapaaehtoisia eläkeratkaisuja. Yrityksen omia osakkeita tai optioita käyttää noin viidennes vastaajista. Muunlaisia, lähinnä pienimuotoisia kannustimia tarjoaa 17 prosenttia yrityksistä. Palkitsemisen perustana olevien mittareiden pitäisi huomioida tehtävät ja toiminnot nykyistä paremmin. Henkilökohtaisiin myynnillisiin tuloksiin perustuvat mittarit ovat yleisiä ja moneen tehtävään sopivia, mutta ne eivät sovi kaikkien toimenkuvien mittaamiseen. Palkitsemisessa monipuolisuus ja eri tehtävät huomioon ottava tasapainoisuus ovat keskeinen tavoite.


Toimialan muutokset näkyvät mittaristossa liian hitaasti. Palkitsemisohjelma vaatii säännöllistä päivitystä, jotta sen tavoitteet pysyvät linjassa asiakkaiden vaatimusten kanssa. Väärästä asiasta palkitseminen ohjaa pahimmillaan koko liiketoimintaa väärään suuntaan ja estää sitä uudistumasta.


Pieni palkinto pienestä saavutuksesta. Tavoitteet koetaan monessa yrityksessä helppoina saavuttaa, mutta vastaavasti myös niistä saatavat kannustimet liian pieninä. Tavoitteiden porrastaminen tai henkilöiden jakaminen ryhmiin saattaa helpottaa tilannetta, jotta kannustimet ovat oikeassa suhteessa tavoiteltaviin tuloksiin.


Palkitsemismallit eivät kannusta yrityksen sisäisen yhteistyön lisäämiseen.

Kun palkitsemisjärjestelmä ei mittaa yhteistyötä, motiivit sen edistämiseen voivat olla vähäiset. Yksilöt voivat saavuttaa tavoitteensa, mutta kokonaisuus kärsii. Pahimmillaan tämä johtaa toimintojen osaoptimointiin. Hyvä palkitsemismalli on linjassa yrityksen strategian ja muiden tavoitteiden kanssa. Jos palkitsemismalli

kannustaa pelkän henkilökohtaisen edun tavoitteluun, jäävät koko yrityksen kehitystä tukevat tavoitteet helposti vähälle huomiolle. Tutkimusten mukaan oikeanlaiset palkitsemismallit parantavat tulosta ja tuottavuutta sekä parantavat työntekijöiden tyytyväisyyttä.


Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia on erikoistunut vapaaehtoisiin henki-, eläke- ja

säästöhenkivakuutuksiin sekä vakuutukselliseen varainhoitoon. Henki-Fennia on osa Fennia-Konsernia.


Autamme asiakkaitamme menestymään varmistamalla heidän taloudellisen turvallisuutensa riskienhallinnan keinoin sekä olemme mukana yritysten kasvussa palkitsemisen ratkaisuin. Yritykset, yrittäjät, yksityishenkilöt ja kotitaloudet hyötyvät monipuolisista palveluistamme - ammattilaiset apunaan.


Kasvavana ja dynaamisena yhtiönä Henki-Fennia reagoi joustavasti ja nopeasti markkinatilanteisiin. Palveluiden monikanavaisuus ja henkilökohtainen palvelu luovat erinomaisen pohjan pitkäkestoisille ja menestyksekkäille asiakassuhteille.

CHIEF OF FINANCE 2020

KUMPPANUUDET JA LIPUT

Tuija Taivainen

+358 40 530 1351
tuija.taivainen(at)bignordic.com

ASIAKASPALVELU

Noora Veijalainen

+358 40 704 8239
noora.veijalainen(at)bignordic.com

Subscribe to our newsletter and we'll inform you about upcoming B2B conferences most suitable for your profession and interests.
 

All new subscribers will receive a 15% discount voucher that can be used for participation tickets!

Business Insight Group

Kalevankatu 31, 00100 Helsinki
www.bignordic.com

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Vimeo - Grey Circle