Search
  • Jorma Erkkilä, Inveco

Hukkaan heitettyä aikaa Excel-taulukoiden parissa


Yritykset käyttävät yhä edelleen kallisarvoista aikaa manuaaliseen laskentataulukoiden päivittämiseen ja muokkaamiseen.
Excel ja muut taulukkolaskentaohjelmistot palvelevat erittäin hyvin sitä tarkoitusta, joita varten ne luotiin – ne tarjoavat kirjanpitäjille nopean keinon lisätä tietoa riveittäin ja sarakkeittain. Tämä monivuotinen konsepti ei ole vuosien varrella paljon muuttunut.
Mutta taulukkolaskentasovelluksia ei luotu yrityksen taloudellisten tietojen analysointiin tai suunnitteluun. Niitä ei myöskään ole tarkoitettu tietojen varastoimiseen. Laskentataulukkojen käyttö näihin tarkoituksiin aiheuttaa ongelmia johtajille ja johtaa resurssien hukkaan.
Esimerkiksi luodakseen budjetin, Excelissä on kerättävä paljon tietoa eri paikoista, syötettävä tiedot uudelleen, ja luotava kymmenien sivujen mittaisia tiedostoja, joissa on jälleen loputon määrä sarakkeita ja rivejä. Tiedostojen siirtyessä käyttäjältä toiselle editoimista ja päivittämistä varten syntyy jatkuvasti uusia versioita, mikä tekee tiedon varastoinnin ohella myös versioiden navigoinnista ja tarkistuksesta painajaisen.
Valitettavasti useimmissa yrityksissä laskentataulukko on yhä budjetoinnin ja taloussuunnittelun kulmakivi. Ja koska se tuntuu tutulta, valitsevat monet sen työvälineeksi, oli käyttötarkoitus mikä tahansa.
Grant ja Thornton -yhtiön raportin mukaan lähes 39 prosenttia talousjohtajista käyttää talouden suunnittelussa ja analysoinnissa sekä sisäisessä raportoinnissa ainoastaan laskentataulukkoja, kun taas 56 prosenttia tukeutuu laskentataulukkoihin ja tarkoituksenmukaiseen suunnitteluohjelmistoon.
Monet yritykset kamppailevat jatkuvasti kasvavan tietovuoren kanssa, joka on varastoitu eri järjestelmiin kuten yrityksen ERP:iin, kirjanpitojärjestelmään tai CRM- ja markkinoinnin automaatiojärjestelmiin, jotka ovat kaikki erillisiä siiloja. Tietojen kerääminen, uudelleen linkittäminen, seulonta ja analysointi näistä eri järjestelmistä vievät äärettömän paljon aikaa, luomatta kuitenkaan vaivaan nähden kohtuullista arvoa yritykselle. Suurin osa tiedoista kerätään manuaalisesti ja syötetään uudelleen taulukoihin konsolidoitaviksi.
Ventana Researchin benchmark -raportissa (Spreadsheet Use in Today’s Enterprise) Robert Kugel, varatoimitusjohtaja ja tutkimusjohtaja kertoo, että työntekijät tuhlaavat keskimäärin jopa 12 tuntia kuukaudessa siihen, että he manuaalisesti päivittävät, tarkistavat, konsolidoivat, muokkaavat ja korjaavat taulukkoja, joita käytetään toistuvasti ja työstetään yhdessä muiden työntekijöiden kanssa.
Kugelin tutkimuksen mukaan talousjohtajat, jotka käyttävät suurimman osan ajastaan taulukoiden parissa, tuhlaavat jopa 18 tuntia kuukaudessa, kun taas palvelutoiminnoissa työskentelevät henkilöt kuluttavat 15 tuntia kuukaudessa pakertamalla taulukoita. Todellisuudessa yritykset luultavasti tuhlaavat vieläkin enemmän aikaa kuin tutkimus paljastaa, Kugel toteaa.
Yrittäessään käyttää laskentataulukkoja ennusteiden, suunnitelmien ja analyysien laatimiseen talousjohtajat törmäävät useisiin ongelmiin, Kugel sanoo. Suurimpia haasteita ovat:
  • Aikaa tuhlataan raporttien uudelleen laatimiseen version päivittämistarkoituksessa, mikä nostaa riskiä, että työntekijät käyttävät saman raportin eri versioita.

  • Käytetään staattisia taulukoita, mikä estää multidimensionaalisen analyysin, sillä käyttäjät eivät pysty avaamaan ja tarkastelemaan yksittäisiä numeroita selvittääkseen, mistä ne koostuvat.

  • Yhteistyö johtajien välillä ei toimi, sillä päättäjien ei ole mahdollista päivittää ja suodattaa muiden heille toimittamia raportteja.

Nykyaikainen CPM-sovellus ratkaisee useimmat taulukkolaskentaohjelmistojen ongelmat.
Esimerkiksi nopeasti maailmalla suosiotaan kasvattava Jedox on moderni ja monipuolinen CPM ja BI -ratkaisu jossa on samassa paketissa raportoinnin, analysoinnin, visualisoinnin ja suunnittelun (esim. budjetointi ja rullaava ennustaminen) ominaisuudet.
Tietoja Jorma Erkkilä

Jormalla on yli 25 vuoden vankka kokemus erityyppisistä talousjohdon tehtävistä. Hän on toiminut talousjohtajana, business controllerina, liikkeenjohdon konsulttina ja yrittäjänä. Vahvan talousjohtamisen taustan lisäksi hän on toiminut useiden yritysten johtoryhmien ja hallitusten jäseninä. Raportoinnin kehittämistä hän on tehnyt koko työuransa ajan.

#CPM #Excel #laskentataulukot #suunnittelu #visualisointi

CHIEF OF FINANCE 2020

KUMPPANUUDET JA LIPUT

Tuija Taivainen

+358 40 530 1351
tuija.taivainen(at)bignordic.com

ASIAKASPALVELU

Noora Veijalainen

+358 40 704 8239
noora.veijalainen(at)bignordic.com

Subscribe to our newsletter and we'll inform you about upcoming B2B conferences most suitable for your profession and interests.
 

All new subscribers will receive a 15% discount voucher that can be used for participation tickets!

Business Insight Group

Kalevankatu 31, 00100 Helsinki
www.bignordic.com

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Vimeo - Grey Circle