Yrityksen osakekannan arvoa voidaan arvioida usealla eri tavalla, ja eri arvonmääritystavat myös tuottavat keskenään erilaisia lopputuloksia. Suomen Asiakastieto Oy:n kehittämä arvonmääritysmalli perustuu taloudellisen lisäarvon malliin, joka tunnetaan myös nimellä E...


Sosiaalisen median merkitys johtajien päätöksenteossa on kasvussa. Moni johtaja kokee esimerkiksi Twitterin tai LinkedInin avulla pääsevänsä hyvään vuorovaikutukseen asiakkaidensa kanssa.

Sosiaalinen media jyrää toimitetut mediasisällöt ja julkishallinnon tekemän tutki...


Suomi on perinteisesti ollut tiennäyttäjä finanssialan digitalisoinnissa. Pitkälti sen ansiosta nyt on tilaisuus näyttää, mihin voimme päästä palvelumuotoilussa GDPR:n ja MyDatan avulla.

Lähtökohtamme finanssialan digitalisointiin on mahdollisimman hyvä standardointipe...

February 14, 2019Rakennusalalla on noin 7 000 aktiivista yritystä, joiden taloudelliset riskit ovat pahasti kohollaan ja toiminnan jatkuminen alati vaakalaudalla. Asiakastieto Group luokittelee Suomessa noin 44 000 aktiivista rakennusalan yritystä ja 7-portaisessa luokitusmallissa nä...

Please reload

Featured Posts

LGFG The Suitmaker - Travelling to Leeds to explore the making of bespoke suits

May 2, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts

May 3, 2019

Please reload

Archive