March 29, 2019

A business can never suffer from too much information. And we agree, for the most part. When it comes to data insights, however, the challenge is understanding the difference between information, data and intelligence writes Michael Pyliotis, VP APAC, Basware.

According...

March 28, 2019


The latest edition of our blog series “Making AI Real” lays out a vision for how new capabilities in FP&A systems can support Enterprise Performance Management of the future with much of the required functionality already available today.


From Static to Dynamic EPM


Ne...

Liiketoiminnan johtaminen on täynnä päätöksiä, joilla organisaatiota yritetään ohjata parempaan suuntaan – kuten tehokkaammaksi tai kannattavammaksi.  Niin johtamisessa kuin arkielämässä jonkun asian nykytilan parantamisesta puhutaan optimointina.

Useimmiten optimointi...


Is finance ready for the coming shifts in the global economy?
 

“The future is like a corridor into which we can see only by the light coming from behind.” Regardless of whether you agree or disagree with these words by Edward Moffat Weyer Jr, the anthropologist had a...

March 25, 2019


Liiketoiminnan digitalisaatiolla on merkittävä vaikutus CFO:n ja hänen tiiminsä työhön. Se haastaa heitä parantamaan koko organisaation kykyä reagoida muutokseen nopeasti.
 

Dataan pohjautuva päätöksenteko, liiketoiminnan suunnittelu ja ennustamisen edellyttää automati...

March 21, 2019


Identiteettivarkaudet sekä yksityishenkilöiden henkilötietojen väärinkäytöt ovat yleistyneet vauhdilla koko 2010-luvun ajan. Tämän myös Suomeen voimakkaasti rantautuneen identiteettirikollisuuden uhreiksi joutuvat yhä useammin yritykset, joiden tietoja rikolliset erit...

March 21, 2019In today’s organizations, the role of financial controlling or FP&A is not only to provide financial insights so business partners can make better decisions, but it is also to lead the way towards a more mature use of analytics technology including predictive analyti...Yrityksen osakekannan arvoa voidaan arvioida usealla eri tavalla, ja eri arvonmääritystavat myös tuottavat keskenään erilaisia lopputuloksia. Suomen Asiakastieto Oy:n kehittämä arvonmääritysmalli perustuu taloudellisen lisäarvon malliin, joka tunnetaan myös nimellä E...

Mikä on Disclosure Management?

Osavuosikatsausten, kuukausiraporttien ja vuosikertomusten aikataulut kiristyvät jatkuvasti sitä mukaan, kun vaatimukset lisääntyvät ja datan määrät kasvavat. Prosessit ovat jo optimoitu niin pitkälle kuin mahdollista tehtävälistoilla ja j...


I always enjoy addressing the question, “What do you think will be the biggest/most important/most impactful trends in FP&A of the coming year”? It gives me a chance to pause and review all the places I’ve been, all the CFOs I spoken with, and all the companies I’ve w...

Please reload

Featured Posts